Khác biệt giữa các bản “Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam”

 
 
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của LHCHVHNTVN là Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm họp một lần. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN do đại hội hiệp thương cử ra, thường được gọi tắt là '''Đoàn chủ tịch'''. Trường hợp đặc biệt, Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN có thể triệu tập đại hội bất thường.
 
== Cơ cấu tổ chức ==
Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trong 3 ngày từ 12-14/1/2021 tại Hà Nội.<ref>{{Chú thích web|url=http://baovannghe.com.vn/dai-hoi-lien-hiep-cac-hoi-van-hoc-nghe-thuat-viet-nam-lan-thu-x-nhiem-ky-2020-2025-22167.html|tựa đề=Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025|url-status=live}}</ref>
 
'''Chủ tịch: [[Đỗ Hồng Quân]] - Bí thư Đảng đoàn''' <ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Nhac-si-Do-Hong-Quan-giu-chuc-Bi-thu-Dang-doan-Chu-tich-Lien-hiep-cac-Hoi-Van-hoc-Nghe-thuat-Viet-Nam/447312.vgp|tựa đề=Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam|url-status=live}}</ref>
 
Các Phó Chủ tịch:
 
* [[Vương Duy Biên]] - Phó Chủ tịch chuyên trách
* [[Đoàn Thanh Nô]] - Phó Chủ tịch chuyên trách
* [[Nông Quốc Bình]] - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm
* [[Trần Quốc Chiêm]] - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm
 
==Các hội thành viên==