Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

Tên và tiểu sử của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đã được đưa vào ''[[Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam]]'' (xuất bản năm [[1996]], tái bản năm [[2004]]).
 
Hình ảnh, tượng đồng và kỷ vật kháng chiến của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện hiện được lưu giữ, trưng bày tại nhiều bảo tàng trên cả nước Việt Nam: [[Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam]] (Hà Nội), [[Bảo tàng Phòng không - Không quân (Việt Nam)]] tại (Hà Nội), [[Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh]] (Hà Nội), Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh), [[Bảo tàng Quân đoàn 4 (Việt Nam)]] tại Bình Dương, Bảo tàng các lực lượng vũ trang nhân dân đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ), [[Bảo tàng Quân đoàn 3 (Việt Nam)]] tại Gia Lai, Bảo tàng Hải Phòng, Khu di tích nhà tù [[Hỏa Lò]] (Hà Nội), Khu di tích [[Nhà tù Sơn La]]...
 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tên Hoàng Thế Thiện vào Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố (Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 12-12-2006 thông qua danh sách bổ sung Quỹ đặt, đổi tên đường của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình tại kỳ họp lần thứ 9 khóa VII, gồm 190 tên nhân vật lịch sử và địa danh).
 
Tên Hoàng Thế Thiện đã được đưa vào Quỹ đặt, đổi tên đường của một số địa phương: thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ<ref>{{chú thích web | url = http://cantholib.org.vn:2010/ | tiêu đề = CƠ SỞ DỮ LIỆU TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = | archive-date = 2015-09-04 | archive-url = https://web.archive.org/web/20150904084130/http://cantholib.org.vn:2010/ }}</ref>, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Hà Nam, thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND ngày 07-07-2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 8, kỳ họp 14<ref>{{chú thích web | url = http://congbao.vpubnd.quangnam.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=35017&docgaid=4142756&isstoredoc=false# | tiêu đề = Công báo tỉnh Quảng Nam | author = | ngày = | ngày truy cập = 5 tháng 10 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = | archive-date = 2016-06-24 | archive-url = https://web.archive.org/web/20160624070715/http://congbao.vpubnd.quangnam.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=35017&docgaid=4142756&isstoredoc=false }}</ref>), tỉnh Sơn La (Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 28-10-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La <ref>{{chú thích web | url = http://congbao.sonla.gov.vn/congbao.nsf/NoiDung?OpenForm&ParentUNID=8300B2F5B277098947257F16003546DD | tiêu đề = Công báo tỉnh Sơn La | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>), tỉnh An Giang <ref>{{chú thích web | url = http://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/%21ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3oBBLczdTEwN3DwsLA08jc0Njd18PI2NXQ_2CbEdFAHgZ0vc%21/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sokhcn/siteofsokhcn/tintucsukien/linhvuckhac/chdoc | tiêu đề = Cổng thông tin Sở KNCN tỉnh An Giang | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu <ref>{{chú thích web | url = http://sovhttdl.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/thong-bao1/-/brvt/extAssetPublisher/content/5796513/de-an-ngan-hang-du-lieu-ten-duong-tinh-ba-ria-vung-tau | tiêu đề = Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = | archive-date = 2017-09-03 | archive-url = https://web.archive.org/web/20170903211126/http://sovhttdl.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/thong-bao1/-/brvt/extAssetPublisher/content/5796513/de-an-ngan-hang-du-lieu-ten-duong-tinh-ba-ria-vung-tau }}</ref>, tỉnh Bắc Giang <ref>{{chú thích web | url = https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-dau-thau-mua-sam-cong/-/asset_publisher/uXic1gzJmVN1/content/bac-giang-bo-sung-266-ten-goi-e-at-ten-uong-pho-va-cong-trinh-cong-cong?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.bacgiang.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fchi-tiet-dau-thau-mua-sam-cong%2F-%2Fasset_publisher%2FuXic1gzJmVN1%2Fcontent%2Fhuong-dan-thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2019-lan-hai | tiêu đề = Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>, tỉnh Quảng Trị <ref>{{chú thích web | url = http://congbao.quangtri.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces;jsessionid=C1DF00AB7A61EB5C16D868EED86D20AE?docid=2243&isstoredoc=false | tiêu đề = Công báo tỉnh Quảng Trị | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>, tỉnh Bình Thuận <ref>{{chú thích web | url = https://binhthuan.gov.vn/1328/32910/59869/597566/thong-bao/ve-viec-ban-hanh-ngan-hang-co-so-du-lieu-ten-duong-va-cong-trinh-cong-cong-tren-dia-ban-tinh.aspx | tiêu đề = Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>,...
 
Thành phố Hải Phòng đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một tuyến phố dài 700m, rộng 7m tại phường Đông Hải 1, quận Hải An (bên cạnh Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 22-07-2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14, kỳ họp 12<ref>Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (http://dbndhaiphong.gov.vn).</ref>.