Khác biệt giữa các bản “Bộ Ngoại giao (Việt Nam)”

 
=== [[Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Việt Nam)|Bộ trưởng]] ===
* '''[[Bùi Thanh Sơn]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng]]'''
 
=== Thứ trưởng ===
# [[Nguyễn Minh Vũ]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng]], Chủ nhiệm [[Ủy ban Biên giới quốc gia]]
# [[Nguyễn Quốc Dũng (nhà ngoại giao)|Nguyễn Quốc Dũng]], Trưởng SOM ASEAN Việt Nam
#[[Tô Anh Dũng]]
#[[Tô Anh Dũng]], Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
#[[Nguyễn Minh Vũ]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng]], Chủ nhiệm [[Ủy ban Biên giới quốc gia]]
#Đặng Hoàng Giang, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
#Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm [[Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài]]
#[[Vũ Quang Minh]]
 
=== Tổ chức bộ máy ===