Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật (bệnh viện)”

Trang mới: “{{Hướng dẫn Wikipedia|WP:BENHVIEN|WP:BV|WP:HOSPITALS}} {{nutshell|Một số bệnh viện có thể được coi là đủ độ nổi bật nếu chúng đáp ứng một số tiêu chí.}} {{IncGuide}} Trang này cung cấp nội dung hướng dẫn được các biên tập viên Wikipedia sử dụng để xác định xem một bệnh viện nên hay không nên có một bài viết trên Wikipedia. Dưới đây là danh sách các ti…”
(Trang mới: “{{Hướng dẫn Wikipedia|WP:BENHVIEN|WP:BV|WP:HOSPITALS}} {{nutshell|Một số bệnh viện có thể được coi là đủ độ nổi bật nếu chúng đáp ứng một số tiêu chí.}} {{IncGuide}} Trang này cung cấp nội dung hướng dẫn được các biên tập viên Wikipedia sử dụng để xác định xem một bệnh viện nên hay không nên có một bài viết trên Wikipedia. Dưới đây là danh sách các ti…”)
(Không có sự khác biệt)