Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hình không rõ nguồn gốc đầu”

Thử dmy tự động
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa
(Thử dmy tự động)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
 
{{purge}}
<includeonly>{{SpeedyMaintanceCat|6={{safesubst:#time:Y-m-d|{{{4|{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}} }}-{{{2|{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTH}}} }}-{{{1|<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY2}}}}} }}}}
[[Category:Hình không rõ nguồn gốc| {{{{{|safesubst:}}}#time:Y-m-d|{{{4}}}-{{{2}}}-{{{1}}}}}]]</includeonly><noinclude>{{Documentation|content={{subst only}}}}</noinclude>