Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hình không rõ tình trạng bản quyền đầu”

Thử dmy tự động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Thử dmy tự động)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{purge}}
<includeonly>{{SpeedyMaintanceCat|6={{safesubst:#time:Y-m-d|{{{4|{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}} }}-{{{2|{{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTH}}} }}-{{{1|<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY2}}}}} }}}}
[[Category:Hình không rõ tình trạng bản quyền| {{{{{|safesubst:}}}#time:Y-m-d|{{{4}}}-{{{2}}}-{{{1}}}}}]]</includeonly><noinclude>{{Documentation|content={{subst only}}}}</noinclude>