Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Hãng”

n
 
==Đền thờ==
+ Trần Nguyên Hãng (Nguyễn Công Hàng) được thờ tại di tích lịch sử họ Nguyễn Công Đại Tôn xóm 11 xã Mỹ Thành huyện [[Yên Thành]] tỉnh [[Nghệ An]]. Di tích lịch sử quốc gia đền Như Độ, xã [[Như Hòa]], huyện [[Kim Sơn]], tỉnh [[Ninh Bình]].<ref>[http://baoninhbinh.org.vn/ien-nhu-io-don-nhan-bang-di-tich-lich-su-cap-quoc-gia-20180303070454210p3c23.htm Đền Như Độ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia]</ref> Đền Như Độ ở xã [[Như Hòa]] là một trong những di tích đầu tiên được xây dựng sau khi thành lập huyện Kim Sơn. Ngôi đền thờ thành hoàng làng Hương Mai đại vương Trần Nguyên Hãng và các cụ chiêu mộ, nguyên mộ, thứ mộ, tân mộ đã có công khai hoang lấn biển lập nên Ấp Như Độ, xã Như Hòa ngày nay.
 
+ Di tích lịch sử quốc gia đền Như Độ, xã [[Như Hòa]], huyện [[Kim Sơn]], tỉnh [[Ninh Bình]].<ref>[http://baoninhbinh.org.vn/ien-nhu-io-don-nhan-bang-di-tich-lich-su-cap-quoc-gia-20180303070454210p3c23.htm Đền Như Độ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia]</ref> Đền Như Độ ở xã [[Như Hòa]] là một trong những di tích đầu tiên được xây dựng sau khi thành lập huyện Kim Sơn. Ngôi đền thờ thành hoàng làng Hương Mai đại vương Trần Nguyên Hãng và các cụ chiêu mộ, nguyên mộ, thứ mộ, tân mộ đã có công khai hoang lấn biển lập nên Ấp Như Độ, xã Như Hòa ngày nay.
 
==Chú thích==