Khác biệt giữa các bản “Tương tác mạnh”

không có tóm lược sửa đổi
'''Tương tác mạnh''' hay '''lực mạnh''' là một trong bốn [[tương tác cơ bản]] của [[tự nhiên]].
'''Tương tác mạnh''' hay '''lực mạnh''' là một trong bốn [[tương tác cơ bản]] của [[tự nhiên]]. [[Lực]] này giữ các [[hạt nhân nguyên tử|thành phần của hạt nhân nguyên tử]] lại với nhau, chống lại lực đẩy rất lớn giữa các [[proton]], lực đẩy này chính là [[lực điện từ]]. Lực này được chia làm hai thành phần, '''lực mạnh cơ bản''' và '''lực mạnh dư'''. Lực tương tác mạnh ảnh hưởng bởi các hạt [[quark]], [[phản quark]] và [[gluon]], cũng như các-hạt [[boson]] truyền tương tác của chúng. Thành phần cơ bản của tương tác mạnh giữ các quark lại với nhau để hình thành các [[hadron]] như [[proton]] và [[neutron]]. Thành phần dư của tương tác mạnh giữ các hadron lại trong hạt nhân của một [[nguyên tử]]chống lại lực đẩy rất lớn giữa các proton đó là lực điện từ. Ở đây còn có một hạt gián tiếp là [[bosonic hadron]], hay còn gọi là [[meson]].
{{chú thích trong bài}}
Theo [[thuyết sắc động lực học lượng tử]], mỗi quark mang trong mình [[điện tích màu]], ở một trong 3 dạng "[[đỏ]]", "[[xanh lam]]" hoặc "[[xanh lơ]]". Đó chỉ là những tên mang tính tượng trưng và hoàn toàn không liên hệ gì với [[màu]] thực tế. [[Đối quark]] là các hạt như "đối đỏ", "đối xanh lam", "đối xanh lơ". [[Cùng màu]] đẩy nhau, khác màu]] hút nhau. Lực hút giữa hạt màu và hạt đối màu của nó là rất mạnh. Các hạt chỉ tồn tại nếu như tổng màu của chúng là [[trung hòa]], nghĩa là chúng có thể hoặc được kết hợp với đối đỏ, đối xanh lam và đối xanh lơ như trong các hạt [[baryon]], proton và neutron, hoặc một quark và một đối quark của nó có sự tương ứng đối màu (như hạt meson).
Người dùng vô danh