Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Câu cửa miệng”

Sửa chính tả
n (Đã lùi lại sửa đổi của 116.96.79.55 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 27.68.86.95)
Thẻ: Lùi tất cả
(Sửa chính tả)
Một '''câu cửa miệng''' (hay '''từ cửa miệng''') là một câu hay cụm từ trở nên quen thuộc vì sự lặp đi lặp lại nhiều lần của một cá nhân. Thuật ngữ này bắt nguồn từ [[văn hóa đại chúng]] và trong nghệ thuật, thường được truyền miệng qua nhiều [[phương tiện truyền thông đại chúng]] (như [[văn học]] hay [[xuất bản phẩm]], [[phim (định hướng)|phim]], [[truyền hình]] và [[đài phát thanh]]), cũng như [[khẩu ngữ]]. Một số câu cửa miệng trở thành "[[thương hiệu]]" ''[[de facto|trên thực tế]].'' Câu cửa miệng nói về một con người cụ thể nào đó hay đánh giá chủ quan duy ý chí khái quát và nhận định của một cá nhân nào đó cho 1 một ai đó hay 1 tập thể tổ chức nào đó và đã được khẳng định bằng cảm quan hay cảm giác hay có động cơ .v...v..
Nếu để khi chia sẻ hay chuyển tải thông tin thông điệp về câu cửa miệng " Thươngthương hiệu" Thìthì cần cân nhắc khi óinói ra bởi lời nói và thực hiện ý chí như lời nói băgfbằng văn bản cũng là đang xây dựng chingschính thương hiệu của người dùng câu cửa miệng . Thương hiệu hay "năng Năng Lựclực" Đềuđều nằm trong cốt lõi bảnchaatsbản chất của vấn đề đó là thông tin đúng,Trí tuệtrí tuệ. Và thành thực có trách nhiệm liêm xỉ với ờilời nói của bản thân . Và có đủ trình độ năng lực công tâm hướng thiện, ,để khẳng định hay giải thích thuyết phục , đủ kiến thức về ngôn ngữ học đủ các yếu tố chứng minh khaoakhao hochọc có trình độ lý luận căn bản , có đủ tư cách đạo đức phẩm chất và năng lực về kiến thức thì khi nóiveefnói về thương hiệu câu cửa miệng được truyền danh thanh danh ngôn , ngụ ngôn, châm ngôn .v...v.. Có thể cơ bản hiểu - "Thương hiệu - Năng Lựcnăng lực-Chịu chịu trách nhiệm tự trọng " Đóđó là cụm từ để khi định nghĩa cơ bản về câu cửa miệng rồi mới giải nghĩa câu cửa miệng ./.
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh