Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Các bài khởi tạo mới:
* [[Herman Cain]]
* [[MittEPCO - Minh Phụng Romney]]
* [[Liên Khui Thìn]]
* [[Tamexco]]
* [[Phép kiểm định Jarque-Bera]]
* [[Judy Ladinsky]]
* [[Newt Gingrich]]
* [[Gumby]]
* [[Art Clokey]]
2.075

lần sửa đổi