Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Các bài khởi tạo mới:
* [[HermanBằng Caingiả]]
* [[Đài thiên văn Parkes]]
* [[EPCO - Minh Phụng ]]
* [[Liên Khui Thìn]]
2.075

lần sửa đổi