Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên niên kỷ 5 TCN”

Đang yêu cầu xóa nhanh (CSD BV2).
Không có tóm lược sửa đổi
(Đang yêu cầu xóa nhanh (CSD BV2).)
Thẻ: Twinkle Thêm bản mẫu Xóa nhanh
{{db-khongnoidung}}
Thiên niên kỷ thứ 5 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm [[5000 TCN]] đến hết năm [[4001 TCN]]. Nghĩa là bằng 1.000 năm, trong [[lịch Gregory]].