Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng mười”

1234
Thẻ: Lùi lại thủ công Soạn thảo trực quan
(1234)
* 24: Ngày Liên hợp Quốc (''United Nations Day'') và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (''World Development Information Day'')
* 24 - 30: Tuần lễ Giải trừ quân bị (''Disarmament Week'')
* 31: [[HalloweenNgày sinh|Ngày Halloweensinh của tôi]]
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh