Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Việt Nam (2021–2026)”

không có tóm lược sửa đổi
| list4 =
* '''[[Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang|Bắc Giang]]''': [[Lê Ánh Dương]]
* '''[[Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn|Bắc Kạn]]''': ''[[Nguyễn Long Hải (chính khách)|Nguyễn Long Hải]]'' - [[Nguyễn Đăng Bình]]
* '''[[Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng|Cao Bằng]]''': [[Hoàng Xuân Ánh]]
* '''[[Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang|Hà Giang]]''': [[Nguyễn Văn Sơn (Hà Giang)|Nguyễn Văn Sơn]]