Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

Cập nhật bên en 2021
Không có tóm lược sửa đổi
(Cập nhật bên en 2021)
{{Hộp thông tin
|style = width:{{#if:{{{width|}}}|{{{width}}}|17.5em}};
 
|above = <includeonly>{{{name|{{{post|{{{chức vụ}}}}}} <!--
-->{{#if:{{{body|{{{cơ quan|}}}}}}
| của {{{body|{{{cơ quan|}}}}}}
}}
}}{{#if:{{{native_name|{{{nativename|}}}}}}|<br/>{{{native_name|{{{nativename}}}}}}}}
}}}</includeonly>
|abovestyle = font-size: 125%;
 
|subheader = {{{native_name|{{{nativename|}}}}}}
|subheaderstyle = font-size: 125%; font-weight: normal;
 
 
|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{insignia|{{{phù hiệu|}}}}}}|size={{{insigniasize|{{{kích thước phù hiệu|}}}}}}|alt={{{insigniaalt|}}}|sizedefault=120px}}
|imagestyle = padding-bottom:0.4em; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;
|imagestyle2 = border-bottom:solid 1px #ccd2d9;
|caption2 = {{{flagcaption|}}}
 
|data1 = {{#if:{{{incumbent|{{{đương nhiệm|}}}}}}{{{image|{{{hình|}}}}}
| <div style="padding-bottom:0.4em; <!--
-->border-bottom:solid 1px #ccd2d9; line-height:1.4em;"><!--
-->{{#if:{{{image|{{{hình|}}}}}
| <div style="padding-bottom:0.4em;"><!--
-->{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{hình|}}}}}}|size={{{imagesize|{{{kích thước hình|}}}}}}|sizedefault=frameless|alt={{{alt|}}}|border=yes|suppressplaceholder=yes}}</div>
}}<!--
-->{{#if:{{{incumbent|{{{đương nhiệm|}}}}}}|'''{{{incumbentlabel|Đương nhiệm}}}<br/>{{{incumbent|{{{đương nhiệm}}}}}}{{#ifeq:{{{Acting|{{{acting|}}}}}}|yes|<br />([[Diễn xuất (pháp luật)|Diễn xuất]])'''|{{#ifeq:{{{Acting|{{{acting|}}}}}}|y|<br />([[Acting (law)|Acting]])'''|'''}}}}<!--
-->{{#if:{{{incumbentsince|{{{nhậm chức|}}}}}}
| <br/>từ&nbsp;{{{incumbentsince|{{{nhậm chức}}}}}}
|label3 = [[Chức vụ]]
|data3 = {{{style|}}}
|label4 = TypeLoại
|data4 = {{{type|}}}
|label5 = StatusTrạng thái
|data5 = {{{status|}}}
|label6 = Viết tắt
|data6 = {{{abbreviation|}}}
 
|label7 = Thành viên của
|data7 = {{{member_of|{{{memberof|}}}}}}
|label8 = Báo cáo tới
|data8 = {{{reports_to|{{{reportsto|}}}}}}
|label9 = Đề[[Dinh cử bởithự]]
|data9 = {{{nominatorresidence|{{{ngườidinh đề cửthự|}}}}}}
|label10 = Bổ[[Trụ nhiệm bởisở]]
|data10 = {{{appointerseat|{{{người bổ nhiệm|}}}}}}<!--
|label11 = Đề cử bởi
|data11 = {{{nominator|{{{người đề cử|}}}}}}
|label12 = Bổ nhiệm bởi
|data12 = {{{appointer|{{{người bổ nhiệm|}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{appointer_qualified|}}}
| <br />{{{appointer_qualified}}}
}}
|label11 label13 = [[Nhiệm kỳ]]
|data11 data13 = {{{termlength|{{{nhiệm kỳ|}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{termlength_qualified|}}}
| <br />{{{termlength_qualified}}}
}}
|label12label14 = Tuân theo
|data12data14 = {{{constituting_instrument|}}}
|label13label15 = Tiền nhiệm
|data13data15 = {{{precursor|}}}
|label14label16 = Người đầu tiên giữ chức
|data14data16 = {{{inaugural|{{{người đầu tiên|}}}}}}
|label15label17 = Thành lập
|data15data17 = {{{formation|{{{thành lập|}}}}}}
|label16label18 = Người sáng lập
|data16data18 = {{{founder|}}}
|label17label19 = NamedĐặt tên&nbsp;fortheo
|data17data19 = {{{named_for|}}}
|label18label20 = Người đầu giữ chức
|data18data20 = {{{first||{{{người đầu|}}}}}}
|label19label21 = Người cuối cùng giữ chức
|data19data21 = {{{last||{{{người cuối cùng|}}}}}}
|label20label22 = Bãi vị
|data20data22 = {{{abolished|}}}
|label21label23 = Kế vị
|data21data23 = {{{succession|{{{kế vị|}}}}}}
|label24 = Tên không chính thức
|label22 = Unofficial names
|data22data24 = {{{unofficial_names|}}}
|label23label25 = Cấp phó
|data23data25 = {{{deputy|{{{phó|}}}}}}
|label24label26 = Lương
|data24data26 = {{{salary||{{{lương|}}}}}}
|label25 = [[Dinh thự]]
|data25 = {{{residence|{{{dinh thự|}}}}}}
|label26 = [[Trụ sở]]
|data26 = {{{seat|}}}
|label27 = Website
|data27 = {{{website|}}}
|header28 = {{{footnotes_title|}}}
|data29 = {{{footnotes|}}}
}}<!-- {{#if:{{{footnotes_title|}}}|[[Category:Pages using infobox official post with footnotes title]]}} --><noinclude>
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}
<!---Please add categories to the <includeonly> section at the
bottom of [[Template:Infobox Political post/doc]],
not here - thanks!--->
</noinclude>