Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Sơn (cảnh sát biển)”

(→‎Kỷ luật: đè nghị)
 
==Kỷ luật==
Ông bị UBKT Trung ương trongTrong Kỳ họp từ 28 tới 30/9/2021 UBKT Trung ương xem xét kỷ luật nhiều tướng tá Cảnh sát biển Việt Nam. Ông Sơn bị UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật vì những sai phạm "gây hậu quả rất nghiêm trọng". <ref name="bbc1">{{chú thích báo |author=|title=Cảnh sát biển Việt Nam 'gây hậu quả rất nghiêm trọng' |url=https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58749322 |date=ngày 30 tháng 9 năm 2021 |publisher=BBC |access-date =}}</ref>, <ref name="tn1">{{chú thích báo |author=|title=Xem xét kỷ luật nhiều tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam |url=https://thanhnien.vn/thoi-su/xem-xet-ky-luat-nhieu-tuong-linh-canh-sat-bien-viet-nam-1457252.html |date=ngày 30 tháng 9 năm 2021 |publisher=Thanhnien |access-date =}}</ref>
 
==Tham khảo==