Khác biệt giữa các bản “Hoàng Văn Đồng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Thiếu tướng]] (2009), [[Trung tướng]] (6.2015).<ref name=":2" /><ref name=":3" />
 
==KỉKỷ luật==
Trong Kỳ họp từ 28 tới 30/9/2021 UBKT Trung ương xem xét kỷ luật nhiều tướng tá Cảnh sát biển Việt Nam. Ông Đồng bị UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật vì những sai phạm "gây hậu quả rất nghiêm trọng". <ref name="bbc1">{{chú thích báo |author=|title=Cảnh sát biển Việt Nam 'gây hậu quả rất nghiêm trọng' |url=https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58749322 |date=ngày 30 tháng 9 năm 2021 |publisher=BBC |access-date =}}</ref>, <ref name="tn1">{{chú thích báo |author=|title=Xem xét kỷ luật nhiều tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam |url=https://thanhnien.vn/thoi-su/xem-xet-ky-luat-nhieu-tuong-linh-canh-sat-bien-viet-nam-1457252.html |date=ngày 30 tháng 9 năm 2021 |publisher=Thanhnien |access-date =}}</ref>
 
== Chú thích ==