Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Khánh Hòa”

# Giám đốc Sở Y tế: Bùi Xuân Minh
# Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lê Tấn Bản
# Giám đốc Sở Du lịch: Trần Việt Trung
# Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phạm Duy Lộc
#Giám đốc Sở Tài chính: Vĩnh Thông
#Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tạ Hồng Quang
#Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Lê Vinh Liên Trang
#Giám đốc Sở Ngoại vụ: Dương Nam Khánh
# Giám đốc Sở Du lịch: TrầnNguyễn Thị ViệtLệ TrungThanh
#Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Nguyễn Văn Dần
 
== Tham khảo ==