Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đổi tên người dùng”

:{{ping|TARGET6tidiem}} Trình bày bị lỗi kìa bạn, sửa lại đi. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 06:26, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)
::{{ping|P.T.Đ}} {{xong}} – [[Thành viên:Bot-TARGET6tidiem|Bot-TARGET6tidiem]] ([[Thảo luận Thành viên:Bot-TARGET6tidiem|thảo luận]]) 06:43, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)
::: Đã đổi tên, mời bạn đăng nhập bằng tên mới. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:2px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]]<sup>[[Image:Inkscape icons draw freehand.svg|17px|link=User talk:Alphama]]</sup> 08:05, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== <span id="Marinecityvungtau">Marinecityvungtau</span> → hanuuthao ===