Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đổi tên người dùng”

:{{re|NguoiDungKhongDinhDanh}} Đây không phải là yêu cầu xoá tài khoản, xem ở trên. Có thể gợi ý họ qua yêu cầu đổi tên ở Meta, vì hiện giờ Alphama không còn hoạt động. [[User:Flyplanevn27|Flyplanevn27]] ([[User talk:Flyplanevn27|{{int:Talkpagelinktext}}]]) 09:07, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (UTC)
::{{ping|Flyplanevn27}} Tôi hiểu một yêu cầu đổi tên không nêu tên mới là ý muốn xoá tên/tài khoản. Ngoài ra, yêu cầu hợp lệ đã được chuyển hết sang bên đó rồi, bạn không cần nhắc. Trang [[:m:SRU]] cũng vắng không kém ở đây. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 11:03, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
:: {{ping|Buivanthanh2003}} Bạn có thể biến mất bằng cách chọn 1 cái tên khó nhớ chẳng hạn: 543fdgf432dfegdsfese7865ujtrhrge3t43yhergeetwr. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:2px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]]<sup>[[Image:Inkscape icons draw freehand.svg|17px|link=User talk:Alphama]]</sup> 08:09, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 
=== <span id="Buivanthanh2003">Buivanthanh2003</span> → Cauca99998 ===