Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”

không có tóm lược sửa đổi
(clean up, general fixes using AWB)
Không có tóm lược sửa đổi
# [[Vương Chí Sình]], nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I; còn được gọi là "Vua Mèo", anh em kết nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh
# [[Nông Quốc Chấn]], nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IV, V; Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.
# [[Nguyễn Thành Tám|Đầu Thượng tám Thanh]], Chưởng quản [[Giáo hội Cao Đài Tây Ninh|Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref name="btgcp.gov.vn">http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/3355/Dai_hoi_Hoi_thanh_Cao_dai_Tay_Ninh_nhiem_ky_2012_2017</ref>
# [[Cải Trạng Lê Minh Khuyên]], Phó Chưởng quản [[Giáo hội Cao Đài Tây Ninh|Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh]]<ref name="btgcp.gov.vn"/>
# [[Giáo sư Thượng Minh Thanh]], Trưởng ban Đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh.