Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoàng Trung Hải”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thêm 12 =
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]{{CSVN}}
| nghề = Chính khách
| giáo dục = Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Người dùng vô danh