Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dương Thiệu Tước”

(→‎Tác phẩm: Thêm 1 tác phẩm bị thất truyền xuất bản 1954)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*''Uống nước nhớ nguồn (Dương Thiệu Tước & Hùng Lân)''
*''Việt Nam mến yêu''
*''Vọng chinh phu''
*''Vườn xuân thắm tươi''
*''Vui xuân (Dương Thiệu Tước & Minh Trang)''