Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Thần số học”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Thể loại:Thần số học” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:15, ngày 8 tháng 4 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:15, ngày 8 tháng 4 năm 2020 (UTC))))
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
=== Khái Niệm ===
Xem [[Thần số học|Thần Số Học]] là sự kết hợp giữa Họ Tên và Ngày Sinh của bạn. Mỗi chỉ số trong Thần Số Học sẽ dùng Họ Tên hay Ngày Sinh để tính và sẽ có những cách tính riêng, đôi khi có những chỉ số kết hợp giữa Họ Tên Và Ngày Sinh với nhau. Dưới đây là bảng phân tách cách chỉ số được tính bằng Họ tên hay Ngày Sinh
 
{{Bài chính thể loại|Thần số học}}
 
Người dùng vô danh