Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

n
{{Shortcut|WP:TT9}}
 
Tiêu chí này áp dụng cho các hình ảnh rõ ràng không tự do (hoặc các tập tin phương tiện khác) mà không thuộc diện sử dụng hợp lý. Để xóa tập tin theo tiêu chí này, bạn cần kèm một địa chỉ URL hoặc chỉ dẫn khác về nguồn gốc hình ảnh. Tiêu chí này không bao gồm các hình ảnh mà người tải lên tuyên bố rằng chủ sở hữu đã phát hành chúng theo giấy phép tự do tương thích với Wikipedia. Đa số các hình ảnh của các thư viện ảnh như Getty Images (cũng như đa số hình ảnh trên mạng Internet) sẽ không được phát hành theo giấy phép tự do. Nếu thấy đó là một tập tin rõ ràng vi phạm bản quyền, hãy treo bảng {{Tlx|Db-tt9}}. Nếu không vi phạm bản quyền rõ ràng, hãy mang tập tin đó ra thảo luận tại [[Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin]].
các hình ảnh mà người tải lên tuyên bố rằng chủ sở hữu đã phát hành chúng theo giấy phép tự do tương thích với Wikipedia. Đa số các hình ảnh của các thư viện ảnh như Getty Images (cũng như đa số hình ảnh trên mạng Internet) sẽ không được phát hành theo giấy phép tự do. Nếu thấy đó là một tập tin rõ ràng vi phạm bản quyền, hãy treo bảng {{Tlx|Db-tt9}}. Nếu không vi phạm bản quyền rõ ràng, hãy mang tập tin đó ra thảo luận tại [[Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin]].
 
* {{Tlp|Db-tt9|2=url=''nguồn hình''}}, {{Tlp|Db-filecopyvio|2=url=''nguồn hình''}}<!--, <nowiki>{{</nowiki>[[Wikipedia:Thay thế|thế]]:[[Bản mẫu:Hvpbq|hvpbq]]|url=''nguồn URL bị sao chép''}}-->