Khác biệt giữa các bản “Hải Ninh (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Lùi sửa
{{otheruses|Hải Ninh}}
'''Hải Ninh''' từng là một [[tỉnh]] cũ ở [[vùng Đông Bắc (Việt Nam)|vùng Đông Bắc Việt Nam]].
{{Infobox Former Subdivision
|image_map_caption =[[Tập tin:BacTrangKienDuyenVanViSonTamBachLongVi.jpg|thumb|Các phần đất Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Yên (Quảng Ninh) bị mất về Trung Quốc sau các công ước Pháp-Thanh 1887 và 1995]]
|native_name = Tỉnh Hải Ninh
|common_name = Tỉnh Hải Ninh
|status_text = Tỉnh của [[Bắc Kỳ]] thuộc [[Liên bang Đông Dương]] (1906–1955)<br>Tỉnh của [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (1955–1963)
|p1 = Quảng Yên (tỉnh)
|flag_p1 = Royal Flag of Vietnam (1802–1885).svg
|s1 = Quảng Ninh
|flag_s1 = Flag of North Vietnam (1955–1975).svg
|life_span = 1906–1963
|image_flag = Flag of French Indochina.svg
|image_map = BacTrangKienDuyenVanViSonTamBachLongVi.jpg
|image_map_caption = Các phần đất Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Yên (Quảng Ninh) bị mất về Trung Quốc sau các công ước Pháp-Thanh 1887 và 1995
|event_start = Pháp thành lập tỉnh Hải Ninh
|year_start = 1906
|event_end = Hợp nhất với khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh
|year_end = 1963
|today = [[Lạng Sơn]]<br>[[Quảng Ninh]]
}}
'''Hải Ninh''' từng là một [[tỉnh]] cũ ở [[vùng Đông Bắc (Việt Nam)|vùng Đông Bắc Việt Nam]].
 
==Địa lý==
Người dùng vô danh