Khác biệt giữa các bản “Tắm”

n
Đừng thêm ảnh 18+
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
n (Đừng thêm ảnh 18+)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Lùi lại thủ công
{{chú thích trong bài}}
[[file:Samurai toilette Japan at the bas (dub tub).jpg|thumb|Một [[Samurai]] đang tắm]]
[[Tập tin:Shower Sadness.jpg|nhỏ]]
[[Tập tin:Adult Female Breasts in a Shower.png|nhỏ]]
'''Tắm''' là việc làm sạch [[cơ thể]] ở [[loài người|người]] và [[động vật]].