Khác biệt giữa các bản “Olga Tokarczuk”

Trang mới: “{{Infobox writer <!-- for more information see Template:Infobox writer/doc --> |name = Olga Tokarczuk |image = Olga Tokarczuk-9739.jpg |caption = Tokarczuk năm 2019 |birth_date = {{birth date and age|1962|1|29|df=y}} |birth_place = Sulechów, Ba Lan |death_date = |death_place = |nationality = Ba Lan |occupation = {{hlist|Tiểu thuyết gia | nhà tiểu luận | nhà thơ | nhà tâm lý học |…”
(Trang mới: “{{Infobox writer <!-- for more information see Template:Infobox writer/doc --> |name = Olga Tokarczuk |image = Olga Tokarczuk-9739.jpg |caption = Tokarczuk năm 2019 |birth_date = {{birth date and age|1962|1|29|df=y}} |birth_place = Sulechów, Ba Lan |death_date = |death_place = |nationality = Ba Lan |occupation = {{hlist|Tiểu thuyết gia | nhà tiểu luận | nhà thơ | nhà tâm lý học |…”)
Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh