Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số La Mã”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Đối với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất, mặc dù đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000. Điều này có nghĩa là X gạch dưới (<u>X</u>) là mười triệu.
 
== Số La Mã11/11/2001 ==
Chữ số La Mã vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi [[Đế quốc La Mã|đế chế La Mã]] suy tàn và cho đến [[Thế kỷ 14|thế kỉ 14]] thì nó đã không còn được sử dụng rộng rãi bởi tính tiện dụng của [[chữ số Ả Rập]] (được tạo thành bởi các số từ 0 đến 9), tuy nhiên nó vẫn còn được sử dụng trong việc đánh số trên mặt đồng hồ, âm nhạc, các sự kiện lớn và đánh dấu thứ tự những người lãnh đạo chính trị.