Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
Những người ủng hộ Bát a ca Dận Tự đã liên kết lại, tạo thành phe ''Bát gia đảng'', trong đó có Cửu a ca [[Dận Đường]], Thập a ca [[Dận Ngã]] và Thập Tứ a ca [[Dận Đề]]. ''Bát gia đảng'' luôn xảy ra mâu thuẫn với phe ''Thái tử đảng'' của [[Dận Nhưng]]. Khi [[Dận Nhưng]] bị tước vị, một số người trong nhóm ''Bát gia đảng'' có âm mưu sát hại [[Dận Nhưng]].
 
Sau khi [[Dận Nhưng]] bị phế bỏ không lâu, thấy mưu kế chiếm đoạt ngôi vị [[Thái tử]] bị lung lay, Đại a ca [[Dận Thì]] quay sang ủng hộ Bát a ca Dận Tự, người được nuôi dưỡng bởi sinh mẫu của ông. Theo lệnh của Đại a ca [[Dận Thì]], một thầy bói tên ''Trương Minh Đức'' được đưa tới phủ đệ của Bát a ca Dận Tự để xem tướng cho ông. Tên thầy bói đó phán những lời ngon ngọt rằng, Bát a ca Dận Tự là người thích hợp để lên ngôi vị [[Thái tử]]. Đại a ca [[Dận Thì]] đã đem lời của ''Trương Minh Đức'' tấu trình lại với [[Khang Hi Đế]]. Thay vì được ban thưởng, Đại a ca [[Dận Thì]] bị bắt nhốt tại TônTông Nhân phủ, không lâu sau thì được thả. ''Trương Minh Đức'' bị đem tùng xẻo để làm gương cho những người khác. Chính Tam a ca [[Dận Chỉ]] là người đã tố giác việc này lên [[Khang Hi Đế]] để vạch ra dã tâm của Đại a ca [[Dận Thì]].
 
[[Khang Hi Đế]] đau buồn, thất vọng vì những người con của mình ''"nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn"''. Năm [[1709]], [[Khang Hi Đế]] phục vị [[Thái tử]] cho [[Dận Nhưng]]. Ba năm sau, [[Khang Hi Đế]] tiếp tục tước bỏ ngôi [[Thái tử]] của [[Dận Nhưng]]. [[Khang Hi Đế]] lại vô cùng tức giận vì sự khoa trương của Dận Tự sau cuộc thăm dò ý kiến của các quan trong triều về việc chọn [[Thái tử]] đó nên đã tước bỏ phong vị '''Bối lặc''' (貝勒) của ông. Một số nhà sử học cho rằng, [[Khang Hi Đế]] nhận ra rằng tham vọng ngai vàng của Dận Tự quá lớn khiến cho ông dần bị thất sủng trong mắt cha mình. Một số người cho rằng, Thập Tứ a ca [[Dận Đề]], là người được [[Khang Hi Đế]] kì vọng có thể kế vị ngai vàng của mình.