Khác biệt giữa các bản “Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam”