Khác biệt giữa các bản “Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh”

|-
|2
| rowspan="2" |[[Phan Văn Mãi]]
| rowspan="2" |1973
|[[Ủy viên Trung ương Đảng]], Phó Bí thư Thành ủy, [[Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh|Chủ tịch Ủy ban nhân dân]] [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Thành phố Hồ Chí Minh]], Trưởng Đoàn [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|đại biểu Quốc hội]] khóa XV Thành phố Hồ Chí Minh
|-
|3
|
|
|[[Ủy viên Trung ương Đảng]], Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
|-
|-
|2
| rowspan="2" |[[Phan Văn Mãi]]
|[[Ủy viên Trung ương Đảng]], Phó [[Bí thư Thành ủy]], [[Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh]], Trưởng Đoàn [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|đại biểu Quốc hội]] khóa XV Thành phố Hồ Chí Minh
|-
|3
|
|[[Ủy viên Trung ương Đảng]], Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
|-