Khác biệt giữa các bản “Tắm”

Hồi sửa về bản sửa đổi 66274380 của Tl42-0567 (talk): Tệp tin không có vấn đề gì
n (Đã lùi lại sửa đổi của Tl42-0567 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Akira2112)
Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Đã được lùi sửa
(Hồi sửa về bản sửa đổi 66274380 của Tl42-0567 (talk): Tệp tin không có vấn đề gì)
Thẻ: Lùi sửa Twinkle
 
{{chú thích trong bài}}
[[file:Samurai toilette Japan at the bas (dub tub).jpg|thumb|Một [[Samurai]] đang tắm]]
[[Tập tin:050 - duŝado - scivolemo.webm|nhỏ]]
'''Tắm''' là việc làm sạch [[cơ thể]] ở [[loài người|người]] và [[động vật]].