Khác biệt giữa các bản “Guido Imbens”

Trang mới: “'''Guido Wilhelmus Imbens''' (sinh ngày 3 tháng 9 năm 1963, Geldrop, Hà Lan) là một người Mỹ gốc Hà Lan nhà kinh tế học. Năm 2021, Imbens đã được trao một nửa giải tưởng niệm Nobel trong Khoa học Kinh tế cùng với Joshua Angrist "vì những đóng góp về phương pháp luận của họ trong việc phân tích các mối quan hệ nguyên nhân kết quả", với D…”
(Trang mới: “'''Guido Wilhelmus Imbens''' (sinh ngày 3 tháng 9 năm 1963, Geldrop, Hà Lan) là một người Mỹ gốc Hà Lan nhà kinh tế học. Năm 2021, Imbens đã được trao một nửa giải tưởng niệm Nobel trong Khoa học Kinh tế cùng với Joshua Angrist "vì những đóng góp về phương pháp luận của họ trong việc phân tích các mối quan hệ nguyên nhân kết quả", với D…”)
Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh