Khác biệt giữa các bản “Joshua Angrist”

Trang mới: “{{Infobox economist |name = Joshua Angrist |image = Angrist, Josh Fall2015.jpg |birth_date = {{birth date and age|1960|9|18}} |birth_place = Columbus, Ohio, Hoa Kỳ |death_date = |death_place = |institution = Viện Công nghệ Massachusetts |field = Kinh tế lượng, kinh tế lao động |alma_mater = Oberlin College (BA)<br>Đại học P…”
(Trang mới: “{{Infobox economist |name = Joshua Angrist |image = Angrist, Josh Fall2015.jpg |birth_date = {{birth date and age|1960|9|18}} |birth_place = Columbus, Ohio, Hoa Kỳ |death_date = |death_place = |institution = Viện Công nghệ Massachusetts |field = Kinh tế lượng, kinh tế lao động |alma_mater = Oberlin College (BA)<br>Đại học P…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh