Khác biệt giữa các bản “Canh Thân (nhạc sĩ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| nền = nhạc sĩ không biểu diễn
| tên = Canh Thân
| hình = Nhạc_sĩ_Canh_Thân.png
| kích thước hình = 200px
| chú thích hình =
| phong cảnh =