Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phong Hồng Duy”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa ngày tháng năm
 
===Quốc tế===
{{updated|ngày 1112 tháng 610 năm 2021.}}<ref name="NFT">{{NFT player|67470|access-date=ngày 31 tháng 3 năm 2021}}</ref>
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|2019||8||0
|-
|2021||56||0
|-
!colspan="2"|Tổng cộng||1718||0
|}