Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ Bất Khuất”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|con cái=[[Cơ Cúc]]
| sinh = 2300 TCN
| mất = 2100 TCN
| nơi an táng =}}
 
375

lần sửa đổi