Khác biệt giữa các bản “Khái niệm”

Đã thêm nhãn {{Thiếu nguồn gốc}}; và đã xóa {{Chú thích trong bài}}
(Hồi sửa về bản sửa đổi 66216198 của Nguyenmy2302 (talk))
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
(Đã thêm nhãn {{Thiếu nguồn gốc}}; và đã xóa {{Chú thích trong bài}})
{{Thiếu nguồn gốc|date=tháng 10/2021}}
{{chú thích trong bài}}
'''Khái niệm''' là một [[đối tượng]], một hình thức cơ bản của [[tư duy]] (bao gồm một [[ý tưởng]], một [[ý nghĩa]] của một [[tên gọi chung]] trong [[phạm trù]] [[logic|lôgic]], hoặc một sự [[suy diễn]]) phản ánh những [[thuộc tính]] chung, [[bản chất]] của các đối tượng [[sự vật]], [[quá trình]], [[hiện tượng]] trong [[tâm lý học]] và mối liên hệ cơ bản nhất các đối tượng trong hiện thực khách quan.
 
35.785

lần sửa đổi