Khác biệt giữa các bản “Alexander Schallenberg”

Trang mới: “'''Alexander Georg Nicolas Christoph Wolfgang Tassilo Schallenberg''' (sinh ngày 20 tháng 6 năm 1969) là một nhà ngoại giao, luật gia và chính trị gia người Áo giữ chức vụ Thủ tướng Áo kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2021. Là thành viên của Đảng Nhân dân Áo (ÖVP), trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong chính phủ Kurz thứ nhì|chín…”
(Trang mới: “'''Alexander Georg Nicolas Christoph Wolfgang Tassilo Schallenberg''' (sinh ngày 20 tháng 6 năm 1969) là một nhà ngoại giao, luật gia và chính trị gia người Áo giữ chức vụ Thủ tướng Áo kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2021. Là thành viên của Đảng Nhân dân Áo (ÖVP), trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong chính phủ Kurz thứ nhì|chín…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh