Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phân cấp hành chính Hàn Quốc”

nKhông có tóm lược sửa đổi
== Lịch sử ==
 
Dù chi tiết của sự quản lý hành chính đã thay đổi đột ngột qua thời gian, nền tảng của chế độ hành chính 3 cấp như hiện nay đã được thực hiện dưới triều đại của vua [[GosongĐại Hàn Cao Tông|Cao Tông]] năm [[1895]]. Một hệ thống tương tự vẫn còn ở [[Triều Tiên]].
 
== Xem thêm ==