Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Ủy ban Chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ về cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
:{{ping|Nguyễn Trọng Hoàn}} Bạn hãy đọc thảo luận này trước khi sửa tên bài. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 01:31, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
==Đổi tên cho phù hợp==
Tôi nghĩ nên đổi tên bài thành Ủy ban Chọn lọc về Cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1 Hạ viện Hoa Kỳ. Đây là bài viết về Ủy ban duy nhất viết tên theo cấu trúc ''Ủy ban Hạ (Thượng) viện Hoa Kỳ về ...'', các bài khác đều viết là ''Ủy ban ... Hạ (Thượng) viện Hoa Kỳ'' [[Thành viên:Nguyễn Trọng Hoàn|Nguyễn Trọng Hoàn]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyễn Trọng Hoàn|thảo luận]]) 01:51, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)