Khác biệt giữa các bản “Trầm Tử Thiêng”

(→‎Riêng: Thêm thông tin bài)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*Quên hay nhớ
*Quê hương ngày em lớn
*Rồi hai mươi năm sau (Lời của mẹ) (đồng sáng tác với Tấn An)
*Ru nắng
*Ta đã gặp mùa xuân