Khác biệt giữa các bản “Tuyến cáp treo Zugspitze”

Trang mới: “{| class="wikitable floatright" ! colspan=2 style="color:#fff; background-color:#039" | Tuyến cáp treo Zugspitze |- | colspan=2 | 400px|zentriert|Hình (tháng 12 2017) |- | Vị trí: || | Eibsee gần Grainau {{DE-BY|2=BY}} {{DEU|2=D}} |- | Dãy núi: || Wettersteingebirge, Alpen |- | Chiều dài: || 4.467 m |- | Khoảng cách độ cao: || 1.945 m<br /><sma…”
(Trang mới: “{| class="wikitable floatright" ! colspan=2 style="color:#fff; background-color:#039" | Tuyến cáp treo Zugspitze |- | colspan=2 | 400px|zentriert|Hình (tháng 12 2017) |- | Vị trí: || | Eibsee gần Grainau {{DE-BY|2=BY}} {{DEU|2=D}} |- | Dãy núi: || Wettersteingebirge, Alpen |- | Chiều dài: || 4.467 m |- | Khoảng cách độ cao: || 1.945 m<br /><sma…”)
(Không có sự khác biệt)