Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quản Lộ”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Đã thêm nhãn {{Chú thích trong bài}}, {{Wiki hóa}}, {{Quá dài}}, {{Văn phong}}, và {{Chưa phân loại}})
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
==Khảo chứng==
<div style="height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; reflist" >
===Sử liệu chính===
* '''[[Tam Quốc chí]] quyển 29, Ngụy thư 29, Phương kỹ truyện: [[:wikisource:zh:三國志/卷29#管輅|Quản Lộ]]'''
* [[Trần Thọ]] trước tác – Tam quốc chí, tài liệu đã dẫn:
*:{{tham khảo|group=TT}}
* [[Bùi Tùng Chi]] chú Tam Quốc chí, tlđd, dẫn [[Quản Thần]] – ''Quản Lộ biệt truyện'':
*:{{tham khảo|group=QT}}
* Bùi Tùng Chi khảo xét:
*:{{tham khảo|group=BTC}}
 
===Tài liệu khác===
* [[Lưu Nghĩa Khánh]] – '''[[Thế thuyết tân ngữ]] thiên 10: [[:wikisource:zh:世說新語/規箴|Quy châm]]'''
*:{{tham khảo|group=LNK}}
* [[La Quán Trung]] – '''[[Tam quốc diễn nghĩa]]''':
*:{{tham khảo|group=LQT}}
* '''[[Cựu Đường thư]]''':
*:{{tham khảo|group=CDT}}
* '''[[Tân Đường thư]]''':
*:{{tham khảo|group=TDT}}
* '''[[Tùy thư]]''':
*:{{tham khảo|group=TU}}
</div>
 
==Ghi chú==
<div style="height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; reflist" >
{{notelist|2}}
</div>
 
{{Chưa phân loại|date=tháng 8/2021}}