Khác biệt giữa các bản “Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Xóa chú thích
 
=== Phó Trưởng ban ===
#[[Lại Xuân Môn]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng]], Phó Trưởng ban -Thường nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằngtrực <ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Trien-khai-Quyet-dinh-cua-Bo-Chinh-tri-ve-cong-tac-can-bo/446457.vgp|tựa đề=Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ|url-status=live}}</ref>
#[[Lê Hải Bình]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng]] <ref>{{Chú thích web|url=https://tuoitre.vn/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-ong-le-hai-binh-lam-pho-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-20210823112053805.htm|tựa đề=Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương|url-status=live}}</ref>
#[[Phùng Xuân Nhạ]]
 
#[[Phan Xuân Thủy]]
 
=== Phó Trưởng ban kiêm nhiệm ===
#[[Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng)|Nguyễn Mạnh Hùng]], Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]], [[Thiếu tướng]], Bộ trưởng [[Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)|Bộ Thông tin và Truyền thông]] <ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Trao-Quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-cong-tac-cho-dong-chi-Nguyen-Manh-Hung/342493.vgp|tiêu đề=Trao Quyết định về việc phân công công tác cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng|website=}}</ref>