Khác biệt giữa các bản “Logarit”

lỗi cs1; ko còn là bài sơ khai
(Đã cứu 3 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8.2)
(lỗi cs1; ko còn là bài sơ khai)
* [https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-exp-and-log#alg-introduction-to-logarithms Khan Academy: Logarithms, free online micro lectures]
* {{springer|title=Logarithmic function|id=p/l060600}}
*{{Chú thích|author=Edward Wright|url=http://www.johnnapier.com/table_of_logarithms_001.htm|title=Translation of Napier's work on logarithms|archiveurlarchive-url=https://web.archive.org/web/20021203005508/http://www.johnnapier.com/table_of_logarithms_001.htm|archivedatearchive-date=ngày 3 tháng 12 năm 2002|access-date=2020-06-19|archive-date=2007-06-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20070627125949/http://www.johnnapier.com/table_of_logarithms_001.htm}}
*{{Cite EB1911|wstitle=Logarithm|volume=16|pages=868–77|first=James Whitbread Lee|last=Glaisher}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
[[Thể loại:Lôgarit]]
[[Thể loại:Hàm toán học]]
[[Thể loại:Bài cơ bản sơ khai]]
[[Thể loại:Phát minh Scotland]]