Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dương Thiệu Tước”

→‎Tác phẩm: Thêm tác phẩm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(→‎Tác phẩm: Thêm tác phẩm)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*''Ước hẹn chiều thu''
*''Uống nước nhớ nguồn (Dương Thiệu Tước & Hùng Lân)''
*''Việt Nam anh dũng''
*''Việt Nam mến yêu''
*''Vọng chinh phu''