Khác biệt giữa các bản “Đại học Florida”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo Nhiệm vụ người mới
Thẻ: Soạn thảo trực quan Nhiệm vụ người mới
 
| tên = Đại học Florida
| tên khác = Đại học Bang Florida (1905 -1909)
| tên bản địa = University of Florida
| khẩu hiệu = The welfare of the state depends upon the morals of its citizens (Phúc lợi của nhà nước phụ thuộc vào đạo đức của công dân)
| tài trợ = 2,29 tỷ đô la (năm 2021)
24

lần sửa đổi