Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng mười”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Không có tóm lược sửa đổi
* 24: Ngày Liên hợp Quốc (''United Nations Day'') và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (''World Development Information Day'')
* 24 - 30: Tuần lễ Giải trừ quân bị (''Disarmament Week'')
* 31: Lễ hội [[Halloween|Halloween]] (''Halloween'')
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh